Jak nowe przepisy wpłyną na branżę fotowoltaiczną?