Budynki mieszkalne, lasy, drogi, a odległość farmy PV.